.....mari.....

bukan kepakaran aku untuk berbicara mengenai agama....
dek kerana ilmu agama yang teramatlah ceteknya....
namun, ketika aku membelek2 tafsir Quran...
aku tertarik untuk merakamkan beberapa ayat...
mudah-mudahan ia menjadi dorongan buatku....
juga buat teman-temanku...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. katakanlah "harta apa sahaja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.
(Al-Baqarah ayat 215)

....................................................................................................................................................................
 • barang siapa meminjami Allah* dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan
(Al-Baqarah ayat 245)
*maksud meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah

......................................................................................................................................................................
 • wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
(Al-Baqarah ayat 254)

....................................................................................................................................................................
 • perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, Maha Mengetahui.
(Al-Baqarah ayat 261)


.......................................................................................................................................................................
 • Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
(Al-Baqarah ayat 262)


..................................................................................................................................................................
 • Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusakk sedekahmu dengan menyebut-nyebtnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riya' (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
(Al-Baqarah ayat 264)


...................................................................................................................................................................
 • Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
(Al-Baqarah ayat 265)


.....................................................................................................................................................................
 • wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah maha kaya, maha terpuji.
(Al-Baqarah ayat 267)


.......................................................................................................................................................................
 • setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. dan Allah maha luas maha mengetahui.
(Al-Baqarah ayat 268)


......................................................................................................................................................................
 • jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu*, maka itu baik. dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.
(Al-Baqarah ayat 271)
*menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontohi orang lain, bukan untuk riya'


........................................................................................................................................................................
 • Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. dan apa pun harta yang kamu infakkan, nescaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).
(Al-Baqarah ayat 272)


........................................................................................................................................................................
 • Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
(Al-Baqarah ayat 274)


........................................................................................................................................................................
 • dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
(Al-Baqarah ayat 280)

0 comments:

Blogger Template by Blogcrowds